top of page

Hvem er jeg?

Vi er alle en sjæl i en fysisk krop med hver vores unikke rejse - Velkommen til min rejse i den spirituelle verden

Clairvoyant rådgiver, Reiki Mester, Medie & Sygeplejerske

6494.jpg

Under en personlig udviklingsproces, nåede jeg et sted i mit liv, hvor jeg blev bevidst om, at jeg var nødsaget til t få en større klarhed og bevidsthed omkring mig selv og livet for, at komme tilbage i lys, til min sjæl og min vej.

Jeg valgte derfor i august 2019, at tage uddannelsen til certificeret Clairvoyant rådgiver og Reiki healer hos Marzcia Techau, som viste sig, at blive den vej jeg ubevidst altid har forsøgt at finde ind til. Vejen ind til kernen i mig, min sjæl og meningen med mit liv, både før og efter livet.

Jeg blev beriget med en indsigt, klarhed, åbenhed og forståelse for hvem jeg er, og en helt ny verden, som har givet mig en dyb indre ro og balance og følelsen af at komme hjem. Hjem i tryghed og i tilliden til at være i livet,  i og med mig selv.

En verden hvor jeg nu forstår, at jeg ikke er spor anderledes end alle andre, men at jeg som alle andre også er født med kompetencer. En af mine spidskompetencer er blot at have evnen til at kunne føle, se og høre og kommunikere med den åndelige verden og den ønsker jeg nu at dele med dig.

At støtte og hjælpe dig til din helt egen rejse.

Mit navn er Anja Danica Malisic. Jeg er født i 1981 og er gift med faren til vores 4 vidunderlige børn. 

Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet både med kroniske, cancer, døende og med akut syge. 
Af helbredsmæssige årsager, blev jeg nødsaget til at finde nye veje, og jeg har derfor senere hen arbejdet med det helbredsmæssige indenfor Forsikring og Pensions. 

 

Jeg har som barn på ferie til Montenegro hvor min far stammer fra, altid været meget interesseret i at følge med når kvinderne sad og spåede i kaffegrums i deres kaffekopper. Allerede fra dengang har jeg været bevidst om, at der var mere mellem himmel og jord, og mystikken omkring det åndelige univers, har altid tiltrukket mig. Dette sær fordi jeg altid har følt mig i klemme mellem to verdener.

 

Lige så langt tilbage jeg kan huske, har jeg altid haft svært ved at udtrykke mig, sætte ord på mine følelser og tanker og har altid haft svært ved at forklare de ting som jeg opfangede hos andre mennesker og ude i den store verden.

 

Jeg er som voksen blevet opmærksom på, at jeg er født og opvokset med spirituelle evner. 

Disse medfødte evner, har gennem min opvækst forstærket, min sensitivitet på en måde, som til tide har gjort, at livet virkelig har kunne gøre ondt, og meget ofte har givet mig følelsen af, at føle mig "anderledes" som også har resulterede i, at det til tider har været svært at finde min plads i livet og vigtigst af alt, at finde ind til mig selv, min sjæl.

  

6596.jpg

Anja Danica Malisic

Min vision er at få det spirituelle univers til at blive en naturlig integreret del af vores liv og den læring vi skal gennemgå helt fra barns ben.

At vi fra barns ben af, vil blive støttet og hjulpet til at kunne mærke efter til at lære at forstå, hvordan vi som mennesker fungere på både det fysiske og det åndelige plan, og dermed lære at leve vores liv i overensstemmelse med den sjæl vi er.

"Lær at lev dit liv i overenstemelse med den du er"

Medlem af clairvoyantforeningen og healerringen

Som certificeret clairvoyant rådgiver og healer, er jeg medlem af clairvoyance foreningen og healerringen, og kan dermed sikre dig en professionel, tryg  og troværdig behandling ud fra høj kvalitet og etik!

De etiske regler, jeg som medlem af clairvoyant foreningen arbejder ud fra

 

1. Stiller kun ind på personer der selv har bedt om det 2. Giver kun råd der er konstruktive og stiller klienten bedre 3. Viser respekt og indlevelsesevne over for sin klient 4. Har tavshedspligt 5. Har stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral 6. Har en god skelneevne 7. Udøver kun clairvoyance i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand 8. Adskiller clairvoyant rådgivning fra anden almen rådgivning 9. Tilbyder clairvoyancen optaget på elektronisk medie eller i skriftlig form 10. Opfylder samtlige nærværende regler under alt clairvoyant arbejde

 

 

De etiske regler, jeg som medlem af healeringen arbejder ud fra

 

1. Behandlerne skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte 2. Behandlerne skal overholde gældende lovgivning, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende 3. Behandlerne skal henvise til autoriserede sundhedspersoner, herunder læger, når der er indikation herfor. Behandlerne skal ligeledes henvise til andre alternative behandlere, såfremt det skønnes relevant  4. Behandlerne skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden  5. Behandlerne skal give brugeren/klienten saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger brugeren/klienten kan have hertil  6. Behandlerne anbefales at føre journal over de foretagne behandlinger. Herunder indikation, behandling og den information, der er givet. Brugeren/klienten skal give samtykke til at der føres journal og har ret til at kende indholdet heri  7. Behandlerne har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres brugere/klienter  8. Behandlerne skal fremme et godt kollegialt sammenhold, vise kollegiale hensyn og ikke med forsæt sætte andre behandlere i et dårligt lys  9. Behandlerne skal informere brugeren/klienten om de klagemuligheder, der foreligger, såfremt brugeren/klienten er utilfreds med behandlingen eller andet.

logo-banner-healerringen.png
CF-Logo-clairvoyant foreningen.png
bottom of page